TIMOTEI POPOVICI 

TIMOTEI POPOVICI

din Lugoj

TIMOTEI POPOVICI 1870-1950. A fost preot, profesor, dirijor, folclorist şi compozitor. In anul 1895 la Lugoj a devenit dascăl,pe lângă această activitate fiind şi secretarul Reuniunii de cântări şi muzică. Înainte de plecarea de la Lugoj a început activitatea de compozitor, cu lucrarea M-aş mărita. La 1 Decembrie 1918 a participat la Marea Unire de la Alba Iulia, unde a dirijat piesa Sosit-a ceasul liberării, creaţie ad-hoc a sa. Între 1918-1919 a fost membru în Gărzile Naţionale Române, înfiinţate în Transilvania după prăbuşirea monarhiei austro-ungare în toamna anului 1918. In anul 1946 a înfiinţat Conservatorul de muzică din Sibiu. În anul 1949 părăseşte Sibiul şi pleacă la Lugoj. Unele dintre cele mai cunoscute colinzi româneşti de Crăciun (Trei păstori, Astăzi s-a născut Cristos, Florile dalbe) au fost prelucrate de Timotei Popovici. Una dintre cele mai cunoscute melodii învăţate azi în şcoala primară, La oglindă, are muzica de Timotei Popovici.